Služby LOTO

Služby LOTO

Přehled našich nabízených služeb

PROCEDURA LOTO - NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízíme kompletní služby v oblasti bezpečnostní procedury LOTO neboli lockout tagout. Celý postup zavedení bezpečnostní procedury LOTO pro vás kompletně připravíme, a to v následujícím rozsahu:

NAŠE SLUŽBY

 • Provedeme vstupní posouzení stavu a zjištění potřeb s určením cílového stavu systému LOTO
 • Sestavení časového harmonogramu – vypracujeme kompletní harmonogram nejen zavedení systému LOTO, ale také pravidelných kontrol a zkoušek
 • Určení LOTO týmu zaměstnanců zodpovědných za zavedení a provozování systému
 • Vypracování auditu bezpečnosti – provedeme identifikaci rizik a zdrojů energie (mechanická rizika, elektrická rizika, chemická rizika atd.)
 • Zpracování interních předpisů pro systém LOTO – vypracujeme kompletní seznam úkonů pro správné a bezpečné používání procedury LOTO
 • Vybavení uzamykacích prvků pro stroje – zajistíme dodávku všech potřebných uzamykacích prvků pro proceduru LOTO od předních světových výrobců
 • Školení zaměstnanců – provedeme proškolení všech zaměstnanců a oprávněných osob, které musí znát pravidla LOTO nebo které přijdou s touto procedurou do styku
 • Testování LOTO v praxi – provedeme praktické zkoušky procedury LOTO, včetně zkoušek a vyhodnocení správného používání procedury LOTO
 • Kontrola systému LOTO – zajistíme pravidelné kontroly bezpečnosti a používání procedury LOTO.

OSOBY, KTERÉ MUSÍ ZNÁT PRAVIDLA A POSTUPY PRO LOTO

 • Oprávněné osoby – zaměstnanci nebo osoby, které byly prokazatelně proškoleny v používání systému LOTO k zabezpečení strojů a zařízení pro provedení opravy nebo údržby (údržba, mechanici, servis)
 • Zainteresovaní zaměstnanci – osoby, které stroj či zařízení obsluhují v běžném provozu (obsluha strojů a zařízení)
 • Ostatní zaměstnanci – ti, kteří někdy mohou pracovat v blízkosti uzamčených strojů a zařízení
 • Zaměstnanci a fyzické osoby externích “firem” na společných pracovištích (např. v rámci údržby, obsluhy).
0
kroků k úspěšné proceduře LOTO
0
námi nabízených služeb LOTO
0 +
let našich zkušeností v oboru

Prohlédněte si i naše partnery a třeba si vyberete i z jejich služeb

CHCETE VĚDĚT VÍCE ?

Neváhejte nás kontakovat přes telefon, pošlete nám email nebo využijte náš kontaktní formulář !