Služby LOTO

Přehled našich nabízených služeb

PROCEDURA LOTO - NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízíme kompletní služby v oblasti bezpečnostní procedury LOTO neboli lockout tagout. Celý postup zavedení bezpečnostní procedury LOTO pro vás kompletně připravíme, a to v následujícím rozsahu:

 • provedeme vstupní posouzení stavu a zjištění potřeb s určením cílového stavu systému LOTO
 • sestavení časového harmonogramu – vypracujeme kompletní harmonogram nejen zavedení systému LOTO, ale také pravidelných kontrol a zkoušek
 • určení LOTO týmu zaměstnanců zodpovědných za zavedení a provozování systému
 • vypracování auditu bezpečnosti – provedeme identifikaci rizik a zdrojů energie (mechanická rizika, elektrická rizika, chemická rizika atd.)
 • zpracování interních předpisů pro systém LOTO – vypracujeme kompletní seznam úkonů pro správné a bezpečné používání procedury LOTO
 • vybavení uzamykacích prvků pro stroje – zajistíme dodávku všech potřebných uzamykacích prvků pro proceduru LOTO od předních světových výrobců
 • školení zaměstnanců – provedeme proškolení všech zaměstnanců a oprávněných osob, které musí znát pravidla LOTO nebo které přijdou s touto procedurou do styku
 • testování LOTO v praxi – provedeme praktické zkoušky procedury LOTO, včetně zkoušek a vyhodnocení správného používání procedury LOTO
 • kontrola systému LOTO – zajistíme pravidelné kontroly bezpečnosti a používání procedury LOTO.

OSOBY, KTERÉ MUSÍ ZNÁT PRAVIDLA A POSTUPY PRO LOTO

 • oprávněné osoby – zaměstnanci nebo osoby, které byly prokazatelně proškoleny v používání systému LOTO k zabezpečení strojů a zařízení pro provedení opravy nebo údržby (údržba, mechanici, servis)
 • zainteresovaní zaměstnanci – osoby, které stroj či zařízení obsluhují v běžném provozu (obsluha strojů a zařízení)
 • ostatní zaměstnanci – ti, kteří někdy mohou pracovat v blízkosti uzamčených strojů a zařízení
 • zaměstnanci a fyzické osoby externích “firem” na společných pracovištích (např. v rámci údržby, obsluhy).