Co je to LOTO

Popis našich služeb

LOCKOUT TAGOUT

LOTO je pojmenování pro zavedený systém, kdy každý zaměstnanec nebo fyzická osoba, která provádí opravu, seřízení, servis nebo kontrolu stroje nebo zařízení, provede vždy dopředu přesně stanovená opatření, úkony a činnosti pro spolehlivé a dostatečné odstavení či vypnutí stroje od zdroje energie. Cílem je zabránit náhodnému spuštění stroje.

LOTO je systém, který po zavedení a soustavném vyžadování zaměstnavatelem (vedoucími zaměstnanci) zajistí minimalizaci rizik pro zaměstnance a pro všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

LOCKOUT – UZAMKNOUT - ZAMEZIT

Umístění speciálního uzávěru a osobního visacího zámku na místo, které je určeno pro zapnutí zdroje energie, a to takovým způsobem, že je znemožněno ostatním osobám odpojený či odstavený stroj zapnout bez použití hrubé síly.

TAGOUT – OZNAČIT - INFORMOVAT

Označení uzávěru visačkou, která informuje ostatní osoby, že na stroji probíhá oprava či odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno nebo vypnuto. Na visačce jsou zapsány informace týkající se odpojení: odpovědný zaměstnanec nebo osoba, datum dokončení. Na zadní straně visačky může být umístěn stručný text s popisem kroků, které musí zaměstnanec provést před vypnutím nebo odpojením zařízení a s jeho podpisem. Tím potvrdí, že dané kroky provedl.

JAKÉ TYPY RIZIK ŘEŠÍ PROCEDURA LOTO

Procedura LOTO, tj. celý systém Lockout Tagout, napomáhá eliminovat bezpečnostní rizika v nejrůznějších typech provozů. Mezi hlavní skupiny rizik, jimž procedura LOTO s úspěchem zabraňuje, patří:

  • Mechanické riziko – zamezuje pohybu zařízení či činnosti stroje, např. v případě lisu, frézy, soustruhu a dalších strojů
  • Elektrické riziko – omezuje riziko úrazu elektrickým proudem
  • Chemické riziko – zamezuje výskytu chemikálií, nebezpečných kapalin či plynu v potrubí (pára, plyn, kyselina).