Reference

Vybrané referenční akce systému LOTO

reference_devro

Zavedení LOTO systému – I. ETAPA
termín realizace: 12/2012
odpovědný pracovník: Ing. Lukáš Bílek
e-mail: lukas.bilek@devro.com
www.devro.com

reference_gestamp

Komplexní zavedení systému LOTO BASIC
termín realizace: 5/2013
odpovědný pracovník: Jana Lučanová
e-mail: jlucanova@cz.gestamp.com
www.gestamp.com

reference_strojirny

Poradenství zpracování dokumentace a dodávka LOTO prvků pro export
termín realizace: 3/2013
odpovědný pracovník: Vít Pelikán
e-mail: odbyt@fs.rasl.cz
www.frystroj.cz