Lockout Tagout - Nabízíme kompletní služby LOTO

Nabízíme tyto služby:

LOTO neboli LOCKOUT – TAGOUT je funkční a efektivní systém, kdy každá oprávněná osoba, která provádí opravu, servis či kontrolu zařízení, provede vždy dopředu přesně naplánované a stanovené úkony pro spolehlivé a dostatečné odstavení zařízení od zdroje energie. Cílem je zabránit náhodnému spuštění.

Nabízíme kompletní služby LOTO.
Celou proceduru pro vás zajistíme – od vstupního posouzení stavu a zjištění potřeb s určením cílového stavu systému LOTO, přes vypracování auditu bezpečnosti – identifikace rizik a zdrojů energie, až po školení zaměstnanců a kontroly a testování samotné procedury LOTO v praxi.

Samozřejmostí jsou dodávky kompletního sortimentu Lockout Tagout od předních světových výrobců procedur LOTO. Jedná se zejména o BOZP visací zámky, BOZP štítky a visačky, uzamykání ventilů, kabelů, elektrických zařízení a mnoho dalších produktů potřebných ke kvalitní proceduře LOTO.

LOCKOUT-TAGOUT NEBOLI PROCEDURA LOTO

Procedura LOCKOUT TAGOUT (česky UZAMKNOUT OZNAČIT) se skládá ze dvou nedílných součástí:

LOCKOUT – UZAMKNOUT – ZAMEZIT

První krok spočívá v umístění speciálního uzávěru a osobního visacího zámku na místo zapnutí zdroje energie. Tím se zamezí nežádoucí manipulaci se zdrojem energie a bude zajištěna ochrana zdraví, života a majetku.

 

TAGOUT – OZNAČIT – INFORMOVAT

Druhým krokem je označení uzávěru visačkou, která informuje ostatní osoby, že na stroji probíhá oprava či odstávka, a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno či vypnuto. Na visačce jsou zapsány veškeré nezbytné informace o odpojení – odpovědná osoba, termín dokončení, popis kroků, které musí obsluha provést před vypnutím zařízení, a podpis zodpovědné osoby.

7 KROKŮ K ÚSPĚŠNÉ PROCEDUŘE LOTO

Příprava – nejprve identifikujeme typ zdroje energie, poté nachystáme potřebný bezpečnostní prvek a připravíme zdroj energie k odpojení.

Upozornění – informujeme všechny odpovědné osoby, kterých se týká odstavení zařízení, a oznámíme druh práce – servis, oprava, čištění atd.

Vypnutí – zařízení nebo stroj odpojíme od zdroje energie.

Uzamknutí – uzamkneme všechny energetické zdroje, což zamezí přísunu energie do zařízení nebo stroje. Následně viditelně označíme všechny bezpečnostní prvky potřebnými visačkami, tabulkami či štítky.

Test – zkontrolujeme veškeré části zařízení a ujistíme se, že jsou všechny odpojeny od zdroje energie.

Oprava a údržba – provedeme požadovaný druh práce na zařízení.

Navrácení do provozu – po skončení prací odstraníme veškeré uzávěry a informační visačky. Před opětovným spuštěním zařízení informujeme odpovědné osoby.

CHCETE VĚDĚT VÍCE ?

Neváhejte nás kontakovat na telefonním čísle +420 723 388 372, pošlete nám email nebo využijte náš kontaktní formulář !